Goed speelgoed

De Speelgoedbeurs zorgt ervoor dat al het aangeboden speelgoed veilig en schoon is.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hoe met het speelgoed wordt omgegaan.
De Speelgoedbeurs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan door het spelen met het verstrekte speelgoed en het speelgoed valt niet onder een garantieregeling.
Speelgoed, spellen, puzzels, dvd`s, CD`s, boeken en knuffels zijn meestal tweedehands, soms nieuw.
Het gekozen speelgoed kan niet worden geruild!